Lokacija na webu: Sklad profili d.o.o.EU projekti

EU projekti

Naziv projekta:

Povećanje kapaciteta vlastite proizvodnje Obrta SKLAD

 

Kratki opis projekta: Provedba projekta obuhvaća nabavu dijelova postrojenja i opreme koji će omogućiti povećanje vlastite proizvodnje Obrta SKLAD i smanjiti potrebu za uvozom što ima za cilj jačanje pozicije na tržištu, povećanje konkurentnosti i širenje na nove ciljane segmente tržišta.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta jesu rješavanje problema nedostatnog kapaciteta vlastite proizvodnje Obrta SKLAD i uspostavljanje efikasnije proizvodnje koju će biti moguće prilagoditi zahtjevima tržišta ulaganjem u proširenje kapaciteta postojeće posovne jedinice te povećanje konkurentnosti povećanjem prisutnosti i jačanjem pozicije na nacionalnom tržištu

Očekivani rezultati projekta: nabavljeni dijelovi postrojenja i opreme koji uključuju hladnjak za hlađenje vode, filter za ulje, alat za distancer za armaturne mreže, alate za križiće, transportnu traku i sustav za dobavu materijala u brizgalice

Ukupna vrijednost projekta: 554.276,51 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 300.000 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 13.10.2016 – 13.04.2018

Kontakt osoba za više informacija: Davor Krizmanić

Preuzmite brošure

Sklad profili d.o.o. 2020. / Izrada web stranica Play Digital