Lokacija na webu: Sklad profili d.o.o.EU projekti

EU projekti

Naziv projekta:

Povećanje kapaciteta vlastite proizvodnje Obrta SKLAD

 

Kratki opis projekta: Provedba projekta obuhvaća nabavu dijelova postrojenja i opreme koji će omogućiti povećanje vlastite proizvodnje Obrta SKLAD i smanjiti potrebu za uvozom što ima za cilj jačanje pozicije na tržištu, povećanje konkurentnosti i širenje na nove ciljane segmente tržišta.

Ciljevi projekta: Ciljevi projekta jesu rješavanje problema nedostatnog kapaciteta vlastite proizvodnje Obrta SKLAD i uspostavljanje efikasnije proizvodnje koju će biti moguće prilagoditi zahtjevima tržišta ulaganjem u proširenje kapaciteta postojeće posovne jedinice te povećanje konkurentnosti povećanjem prisutnosti i jačanjem pozicije na nacionalnom tržištu

Očekivani rezultati projekta: nabavljeni dijelovi postrojenja i opreme koji uključuju hladnjak za hlađenje vode, filter za ulje, alat za distancer za armaturne mreže, alate za križiće, transportnu traku i sustav za dobavu materijala u brizgalice.

Ukupna vrijednost projekta: 554.276,51 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 300.000 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 13.10.2016 – 13.04.2018

Kontakt osoba za više informacija: Davor Krizmanić

 

 

 

Naziv projekta:

Informatizacija poslovanja obrta Sklad

Kratki opis projekta: Rastom fizičkog obujma poslovanja, proširenjem proizvodnog asortimana i povećanjem tržišnog udjela pojavila se potreba za suvremenim IKT rješenjima. Postojeće softversko i hardversko rješenje vođenja poslovanja nije dostatno za suočavanje s trenutnim rastom obujma poslovanja, razvojnim procesima i budućim planovima obrta Sklad.

Ciljevi i očekivani rezultati: Cilj projekta je implementirati najsuvremenije softversko rješenje za vođenje cjelokupnog poslovanja obrta i praćenje proizvodnje uz prateću IKT opremu. Kao rezultat projekta očekuje se značajno unaprjeđenje poslovnih procesa, poboljšanje efikasnosti poslovanja i vođenja obrta, brži protok podataka i informacija.

Vrijednost projekta: Ukupna vrijednost Projekta iznosi 374.615,63 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi Projekta iznose 280.892,50 HRK, bespovratna sredstva Projekta iznose 182.580,12 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 09.05.2019. – 09.08.2020.

Kontakt osoba za više informacija: Davor Krizmanić +385 912529516

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

www.strukturnifondovi.hr

 

 

 

Naziv projekta:

Level up – proširenje proizvodnog programa obrta SKLAD

Kratki opis projekta: Provedba projekta uključuje nabavu novog stroja za brizganje proizvoda od plastičnih masa i nabavu grupe novih alata čime će se zaokružiti dosadašnja paleta vlastitih proizvoda od plastičnih masa koje obrt proizvodi.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta: Cilj projekta je proširenje kapaciteta vlastite proizvodnje Obrta Sklad nabavom novog stroja za brizganje i novih alata čime će se zaokružiti dosadašnja paleta proizvoda koje obrt proizvodi i smanjiti neefikasnost u proizvodnji proizvoda od plastike za potrebe tržišta. Navedeno će obrtu omogućiti širenje na nova tržišta, povećanje prihoda od prodaje robe i od izvoza te povećanje broja zaposlenih.

Ukupna vrijednost projekta 1.534.312,50 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 556.162,93 HRK

Razdoblje provedbe projekta: 28.12.2018-28.12.2020.

Kontakt osobe za više informacija: Davor Krizmanić +385 912529516

www.strukturnifondovi.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost obrta Sklad.

Preuzmite brošure

Sklad profili d.o.o. 2020. - 2023 / Izrada web stranica Play Digital